Thursday, January 24, 2019

Latihan 21


Tanpa merujuk pada Gambar 21.1, nyatakan apakah masing-masing unsur berikut adalah logam, metaloid, atau bukan logam: (a) Cs, (b) Ge, (c) I, (d) Kr, (e) W, (f) Ga , (g) Te, (h) Bi.

0 comments:

Post a Comment