Thursday, January 24, 2019

Latihan 18


18.1 Jelaskan apa yang dimaksud dengan proses spontan. Berikan dua contoh masing-masing proses spontan dan non-spontan.

0 comments:

Post a Comment