Thursday, January 24, 2019

16.9 pH dan Kelarutan

Kelarutan banyak zat juga tergantung pada pH larutan. Pertimbangkan keseimbangan kelarutan magnesium hidroksida:

0 comments:

Post a Comment